Saturday, September 29, 2007

Nuzul Al-Quran

Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat, dengan firman-Nya
" Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. " (Thaha:123).

Sabda Rasulullah SAW :
"Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi pembacanya. " (HR. Muslim dari Abu Umamah).

Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya : Rasulullah SAW bersabda:
"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf; tetapi alif satu huruf; lam satu huruf dan mim satu huruf. " (HR.At-Tirmidzi, katanya: hadith hasan sahih).

Dari Aisyah r.a, katanya : Nabi SAW bersabda :
"Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah membacanya baginya dua pahala. " (Hadith Muttafaqun 'Alaih).
Dua pahala, bermaksud pahala membaca dan pahala susah payahnya.

Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk bertadarus Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda :
“Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan ke atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapan-Nya. " (HR. Muslim).

No comments: