Sunday, March 09, 2008

Tidur Yg Patut Dibangunkan

Dalam Syarah al-Muhazzab, Asy Syeikh Muhazzab, Asy Syeikh Muhyiddin An Nawawy berkata disuruh supaya membangunkan orang yang sedang tidur untuk mengerjakan solat terutamanya apabila waktu solat sudah hampir habis. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT iaitu tolong-menolonglah antara kamu dalam ketakwaan dan kebaktian.di dalam kitab Tashilul Maqooshid Li Zuwaari Masaajid disebutkan bahawa adalah sangat baik mengejutkan orang tidur dalam keadaan :

1. Untuk mendirikan solat apabila waktu solat hampir habis
2. sekiranya seseorang sedang tidur di hadapan orang yang sedang bersolat
3. jika tidur pada saf pertama di dalam masjid
4. jika tidur di atas beranda yang tidak berpagar
5. jika tidur sebahagian badan mengenai sinaran matahari dan sebahagian lagi
berada di tempat teduh
6. jika tidur sesudah terbit fajar dan sebelum terbit matahari
7. jika tidur mendirikan solat fardu Isyak kerana tidur sebelum mendirikan
solat adalah makruh
8. jika tidur selepas azan
9. jika tidur seorang diri di rumah. Di dalam kitab Syaabul Iman dinyatakan
sebagai makruh
10. jika wanita tidur terlentang iaitu tidur dengan walah menghadap ke atas.
Didalam kitab al-Mlnhaad dinyatakan makruh
11. jika tidur di atas muka (meniarap atau terlungkup). Hal ini berdasarkan
teguran Rasulullah SAW apabila baginda melihat seseorang tidur seperti itu
“tidak dimikian itu, dibenci Allah dan RasulNya
12. adalah baik mengejutkan orang lain untuk bangun malam seperti yang dilakukan
oleh Rasulullah SWA di mana baginda membangunkan Fatimah. Tentang hal ini
Rasulullah SWA bersabda :“Allah mengasihi orang lelaki yang bangun malam kemudian membangunkan isterinya, apabila isterinya enggan maka hendaklah dipercipkan air ke mukanya

Sumbangan Suterakasih85 (Hanan Network.)

No comments: